Title: Realizace rozhraní mozek-počítač (BCI) pro zadávání znaků
Other Titles: Realisation of brain-computer interface (BCI) for entering characters
Authors: Ortinská, Lenka
Advisor: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31822
Keywords: rozhraní mozek-počítač;elektroencefalografie;evokované potenciály;vizuální evokované potenciály;předzpracování dat;extrakce příznaků;klasikace;klasifikátor;neuronové sítě;modely hlubokého učení;stacked autoencoder;fisherův lineární diskriminant;metoda podpůrných vektorů;basil
Keywords in different language: brain-computer interface;electroencefalograph;evoked potentials;vizual evoked potentials;extraction;classification;classifier;neuron;deep learning;stacked autoencoder;fisher linear discriminant;support vector machine;basil
Abstract: Diplomová práce se zabývá realizací rozhraní mozek-počítač pro zadávání znaků. Práce spočívá v měření elektroencefalografických dat. Měřený subjekt je stimulován navrženým grafickým scénářem, který evokuje potenciály na základě vizuální stimulace. Měřený signál je zpracováván jak v reálném čase, tak je možné ho zpracovávat i zpětně, oine. V měřeném signálu u daného myšleného targetu se po několika opakování, tzn. po častém opakovaném promítání scénáře, vykresluje nejznámější evokovaný potenicál vlna P300, díky které lze klasifikovat myšlený znak. Z takto klasifikovaných znaků skládáme slovo a rozeznáváme tak myšlená slova měřené osoby.
Abstract in different language: The diploma's thesis purpose is the implementation of Brain-computer interface for entering of characters. This work is based on analyses of electroencephalographic data. The examined subject is stimulated by displaying image scenario that evokes potential based on visual stimulation. Data from the measured signal can be processed in real time or oine. After many repetitions, that is repeated presentation of scenarios of the imagined tar-get, the computed signal transcribes the eminent elicited potential, wave P300, which allow imagined characters to be classified. From these classified characters, we can compile a word and recognise imagined pictures of the assessed subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A15N0047P_Ortinska.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
A15N0047Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce771,33 kBAdobe PDFView/Open
A15N0047Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce413,2 kBAdobe PDFView/Open
A15N0047Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce315,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.