Název: Québec, Skotsko a debata o nezávislosti provincií po neúspěšných referendech
Další názvy: Québec, Scotland and the debate about the independecne of provincies after unsuccessful referendums
Autoři: Průšová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31824
Klíčová slova: secese;politický secesionismus;separatismus;skotsko;québec;referendum o nezávislosti.
Klíčová slova v dalším jazyce: secessionism;political secession;separatism;referendum on independence;québec;scotland
Abstrakt: Secese je vzhledem k četnosti secesionistických hnutí, jež ovlivnily a ovlivňují současnou politickou situaci ve světě, stále důležitým tématem současné politické vědy. Secesionistické tendence nejsou ničím výjimečným ani v případě kanadského Québecu a Skotska. Právě tyto dva zmíněné regiony jsou předmětem mého zkoumání ve vztahu k politickému secesionismu. Práce nejprve vysvětluje základní terminologii spojena s touto tématikou a v druhé části analyzuje a komparuje tyto dva regiony na základě kritérií, která jsou v souvislosti s politickou secesí, secesionistickým vývojem v obou regionech, právem na secesi dle práva mezinárodního a na v poslední řadě s aktuální politickou a ekonomickou situací z hlediska vlivu na budoucí vývoj secesionistických tendencí v regionech.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this bachelor´s thesis focus is on the introduction and explanation of main theories and deffinitions of political secesionism and secesion itself. My goal was to find out if Québec and Scotland has the right to secesede according the international right and if the secession would be possible nowadays in both regions by any chance. The main methods I use in my thesis are comparation and analysis. First I introduce basic deffinitions of secession from experts in the field of politics and international relations. After the lay out of the basic terminology i compared secesionism and separatism. In the Analytical part of my thesis there are four comparative criterion that helped me to find the answers for my question. My first questin is Would be the secession of Québec and Scotland possible nowadays?, and the second question is Have Québec and Scotland the right to secede according the international law?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_hlavni verze_portal.pdfPlný text práce706,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusova-bp-MV-BAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusova-bp-mvbas.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prusova.pdfPrůběh obhajoby práce299,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.