Název: Putin ve volbách komparace volebních kampaní a prezidentských voleb v Ruské federaci v letech 2000, 2004 a 2012
Další názvy: Putin in the elections a comparison of election campaigns and presidential elections in the Russian federation in the years 2000, 2004 and 2012
Autoři: Veselov, Vsevolod
Vedoucí práce/školitel: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Oponent: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31826
Klíčová slova: politologie;rusko;putin;volby;prezident;image;pr;mezinárodni vztahy;předvolební kampaň;agitace
Klíčová slova v dalším jazyce: political science;russia;putin;election;president;image;pr;international relations;election campaign;campaigning
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na role PR technologií a vývoje image Vladimíra Putina. Cílem této práce je zanalyzovat tři vítězné kampaně. Tato práce poskytne pohled na průběh kampaní, včetně analýzy aktivních kroků kandidáta, veřejného mínění, roli PR na výsledek voleb a ukáže vývoj image současného ruského prezidenta.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the role of PR-technologies and the development of the image of Vladimir Putin. The aim of this work is to analyze the three winning campaigns. This work will provide insight into the progress of the campaigns, including analysis of active steps of a candidate, public opinion, the role of PR on the outcome of the election and show the development of the image of the current Russian president
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vsevolod Veselov 2017.pdfPlný text práce687,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veselov_BP_mv-ves_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce147,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veselov_BP.pdfPosudek oponenta práce687,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veselov.pdfPrůběh obhajoby práce312,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.