Název: Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje
Další názvy: The role of the United Nations in the field of Environmental policy and Sustainable Development
Autoři: Blechová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Oponent: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31828
Klíčová slova: osn;organizace spojených národů;environmentální politika;udržitelný rozvoj;životní prostředí;summit;konference;komise;unep;undp
Klíčová slova v dalším jazyce: un;united nations;environmental policy;sustainable development;environment;summit;conference;commission;unep;undp
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakou roli hrála Organizace spojených národů v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje v období od roku 1972 do roku 2017. Práce analyzuje činnost Organizace spojených národů jakožto globálního aktéra v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje. Dále se zabývá orgány OSN, které řeší environmentální otázky. Věnuje se také komisím, které byly zřízené k environmentálním otázkám a světovým konferencím, které OSN pořádala k otázkám životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis is to find out what is the role of the UN in the field of the environmental politics and the sustainable development between the years 1972 and 2017. The thesis analyzes the work of the United Nations as a global actor in environmental policy and sustainable development. It also deals with UN bodies dealing with environmental issues. It also deals with the commissions set up on environmental issues and world conferences organized by the UN on issues of the environment and sustainable development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Anna-Blechova.pdfPlný text práce626,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
blechova-bp-mvter.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova-bp-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blechova.pdfPrůběh obhajoby práce296,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31828

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.