Title: Role OSN v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje
Other Titles: The role of the United Nations in the field of Environmental policy and Sustainable Development
Authors: Blechová, Anna
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31828
Keywords: osn;organizace spojených národů;environmentální politika;udržitelný rozvoj;životní prostředí;summit;konference;komise;unep;undp
Keywords in different language: un;united nations;environmental policy;sustainable development;environment;summit;conference;commission;unep;undp
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakou roli hrála Organizace spojených národů v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje v období od roku 1972 do roku 2017. Práce analyzuje činnost Organizace spojených národů jakožto globálního aktéra v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje. Dále se zabývá orgány OSN, které řeší environmentální otázky. Věnuje se také komisím, které byly zřízené k environmentálním otázkám a světovým konferencím, které OSN pořádala k otázkám životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to find out what is the role of the UN in the field of the environmental politics and the sustainable development between the years 1972 and 2017. The thesis analyzes the work of the United Nations as a global actor in environmental policy and sustainable development. It also deals with UN bodies dealing with environmental issues. It also deals with the commissions set up on environmental issues and world conferences organized by the UN on issues of the environment and sustainable development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Anna-Blechova.pdfPlný text práce626,69 kBAdobe PDFView/Open
blechova-bp-mvter.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Blechova-bp-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Blechova.pdfPrůběh obhajoby práce296,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.