Title: Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji
Other Titles: Analysis of electoral campaigns and electoral issues in the regional elections in 2016 in the Pilsen region
Authors: Plzáková, Lucie
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31831
Keywords: politický marketing;politická kampaň;politický program
Keywords in different language: political marketing;political campaign;political program
Abstract: Bakalářská práce pojednává o politickém marketingu a způsobu vedení politické kampaně v krajských volbách roku 2016 v Plzeňském kraji. Práce je zaměřena na vysvětlení pojmů politický marketing a politická kampaň. Následně na analýzu konkrétních témat krajských voleb. Jedná se například o oblast dopravy, zdravotnictví či životního prostředí aj. Druhá část analýzy se týká sociální sítě Facebook, kde je předmětem výzkumu strategie právě zde vedené kampaně. Cílem tohoto výzkumu je podat výčet hlavních témat voleb a odlišností jednotlivých kampaní.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with political marketing and the way of conducting a political campaign in the regional elections in 2016 in the Pilsen region. The thesis is focused on explaining the concepts of political marketing and political campaign. Then to analyze specific issues of regional elections. These are, for example, transport, healthcare or the environment, etc. The second part of the analysis concerns the social network Facebook , where the research of the strategy is just campaigning here. The aim of this research is to list the main topics of the elections and the differences between individual campaigns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Lucie Plzakova.pdfPlný text práce863,65 kBAdobe PDFView/Open
Plzakova_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Plzakova-bp-politologie.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Plzakova.pdfPrůběh obhajoby práce385,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.