Název: Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji
Další názvy: Analysis of electoral campaigns and electoral issues in the regional elections in 2016 in the Pilsen region
Autoři: Plzáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Oponent: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31831
Klíčová slova: politický marketing;politická kampaň;politický program
Klíčová slova v dalším jazyce: political marketing;political campaign;political program
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o politickém marketingu a způsobu vedení politické kampaně v krajských volbách roku 2016 v Plzeňském kraji. Práce je zaměřena na vysvětlení pojmů politický marketing a politická kampaň. Následně na analýzu konkrétních témat krajských voleb. Jedná se například o oblast dopravy, zdravotnictví či životního prostředí aj. Druhá část analýzy se týká sociální sítě Facebook, kde je předmětem výzkumu strategie právě zde vedené kampaně. Cílem tohoto výzkumu je podat výčet hlavních témat voleb a odlišností jednotlivých kampaní.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with political marketing and the way of conducting a political campaign in the regional elections in 2016 in the Pilsen region. The thesis is focused on explaining the concepts of political marketing and political campaign. Then to analyze specific issues of regional elections. These are, for example, transport, healthcare or the environment, etc. The second part of the analysis concerns the social network Facebook , where the research of the strategy is just campaigning here. The aim of this research is to list the main topics of the elections and the differences between individual campaigns.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Lucie Plzakova.pdfPlný text práce863,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova-bp-politologie.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plzakova.pdfPrůběh obhajoby práce385,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.