Title: Komparace postojů irských politických stran v otázce zrušení Senátu
Other Titles: Comparison of stances of Irish political parties in regard to abolition the Senate
Authors: Matějková, Monika
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31832
Keywords: irsko;senát;irské politické strany;referendum
Keywords in different language: ireland;senate;irish political parties;referendum
Abstract: Poté, co Irsko prožívalo období prosperity, kdy bylo označováno jako tzv. "keltský tygr", se následně zmítalo v problémech spojených s ekonomickou krizí vyvolanou ve Spojených státech amerických. Během této krize bylo Irsko nuceno požádat Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond o finanční pomoc tzv. bail-out ve výši 85 miliard eur. Snaha o strukturální ekonomická opatření si vyžadovala škrty a úsilí šetřit taktéž na výdajích spojených s fungováním politického systému například i snížením počtu zástupců parlamentu či zrušením horní komory. Jedním z důvodů vyhlášení referenda o budoucnosti irského Seanadu byla právě i případná finanční úspora, kterou by Irsko získalo zrušením horní komory parlamentu. Práce si klade za cíl zjistit, jaké postoje zaujímaly irské politické strany v otázce zrušení Senátu a zda se postoje jednotlivých stran nějakým způsobem proměňovaly, či zda se držely jednoho postoje.Komparace srovnává postoje stran Fianna Fáil, Fine Gael, tamní Labour Party a Sinn Féin. Jejich názory budu zkoumat ve třech obdobích před vyhlášením referenda v souvislosti s volbami v roce 2011, v průběhu konání referenda a v době voleb, jež následovaly v roce 2016. První část mé bakalářské práce popisuje postavení Seanadu v irském politickém systému, jeho činnost, pravomoci a volební systém, který je jeden z nejméně přehledných v západní Evropě. Druhá část se zaměřuje již na zmiňované postoje, zejména pak na politické programy jednotlivých stran v roce 2011 a 2016, přičemž kapitola bude doplněna i o období v průběhu referenda, tedy postoje stran z roku 2013. Tato kapitola bude zahrnovat i samotné referendum a jeho výsledky. Následnou, resp. třetí část budu věnovat samotné komparaci. V rámci komparace se budu soustředit na tři možné názory stran, a to zda byly strany pro zrušení horní komory, pro její reformu, popř. v jaké formě či pro ponechání Senátu v jeho současné podobě. Zkoumání postojů ve třech různých obdobích mi tak poskytne celkový pohled na tuto problematiku a napomůže mi zodpovědět otázku, jak se jednotlivé strany stavěly k tomuto tématu.
Abstract in different language: Ireland after period of prosperity called as a "Celtic tiger" fell into economic crisis caused by decline of American foreign investment and collapse of American bank Lehman Brothers. This crisis has affected Ireland for many years so Irish government has been forced to ask for financial help of 85 billion euro in total. In an effort to help with state budget´s recovery came up a question how to make a savings on public spending. It was a new government Fine Gael who proposed to declare a referendum about Senate abolition. Potential abolition could save about 20 million euro per year. In my bachelor thesis I will compare stances of Irish political parties Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party and Sinn Féin in regard to abolition of Senate. I will compare these stances in three periods in general elections in 2011, in year when the referendum took place in 2013 and in general elections in 2016. The main question will be if mentioned parties had the same stances at all periods of research or if they changed their opinions by time. The first part of my bachelor thesis is focused on position of Senate in Irish political system and if Senate has a fundamental irreplaceable functions or if it´s not "necessary". In the second part I will start to analyse stances in mentioned three periods complemented by referendum results. In the third and last part of my bachelor thesis I will compare ascertained opinions in question about Senate´s future and I will also answer my main question which parties supported abolition of Senate and if political parties kept the same opinion or if they changed it by time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Komparace postoju irskych politickych stran v otazce zruseni Senatu.pdfPlný text práce997,16 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova-BP-BAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce265,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.