Název: Zájmové skupiny z perspektivy amerického pluralismu
Další názvy: Interest groups from the perspective of american pluralism
Autoři: Beránek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31834
Klíčová slova: pluralismus;dahl;bentley;truman;gilens;kolektivní akce;skupiny;elity;teorie skupin
Klíčová slova v dalším jazyce: pluralism;dahl;bentley;truman;gilens;government responsiveness;collective action;groups;elites;group theory
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem americké verze pluralistického myšlení od počátku 20. století do současnosti. Text se zaměřuje na porozumění ideologickému kontextu pluralistické tradice a snaží se představit myšlenky nejdůležitějších pluralistických myslitelů z perspektivy vývoje politické vědy jako takové. Zvláštní část práce se pak věnuje dílu současného amerického politologa Martina Gilense, který pro studium zájmových skupin a logiky reprezentace zájmů kreativně využívá moderních metodologických metod. Závěr se pak mimo jiné snaží nabídnout cestu, jak dále rozšířit naše porozumění logice zájmových skupin a reprezentace zájmů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the role of interest groups from the perspective of American pluralism. It introduces all the basic terms and explains the genesis of the American pluralist tradition and follows its path throughout the 20th and 21st century. The thesis focuses especially on understanding the ideological foundation of the pluralist journey as it tries to put the thoughts of leading pluralist scientists into a proper perspective, mainly by providing context of a development of political science as a whole. A separate part of the thesis introduces the findings of a leading contemporary political scientist Martin Gilens. In his book, Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, Gilens uses modern and creative methodology to find a link between the economic status of citizens and the responsiveness of the US government. Gilens and his colleagues offer a rather pessimistic view of the state of US democracy which doesn't particularly fit into narrow boundaries of traditional pluralist theory. The conclusion aims to offer a way to further advance our understanding of interest groups and of the logic of government responsiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslav Beranek bakalarska prace.pdfPlný text práce759,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek-BP-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek-bp-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce293,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.