Title: Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Komparace priorit, přístupů a strategií mediace
Other Titles: Presidency of the Council of the European Union in 2016 and 2017. Comparison of priorities, approaches and strategies of mediation
Authors: Gebhartová, Michaela
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31837
Keywords: předsednictví;rada evropské unie;evropská unie;nizozemsko;slovensko;malta;estonsko;program;komparace;priority
Keywords in different language: presidency;council of the european union;european union;netherlands;slovakia;malta;estonia;programme;comparison;priorities
Abstract: Tato práce pojednává o Předsednictví v Radě Evropské unie v letech 2016 a 2017. Státy, které v tu dobu předsedaly byly Nizozemsko, Slovensko, Malta a Estonsko. Práce stručně popisuje funkci předsednictví a jeho roli v Evropské unii. Taktéž představuje a porovnává priority jednotlivých předsednictví, jejich přístup k této funkci a jak plnily roli mediátora.
Abstract in different language: This paper is about Presidency of the Council of the European Union in 2016 and 2017. The countries that chaired at that time were the Netherlands, Slovakia, Malta and Estonia. The paper briefly describes the functions of the Presidency and its role in the European Union. The paper also presents and compares the priorities of individual presidencies, their approaches to the Presidency and how they fulfill the role of the mediator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce929,92 kBAdobe PDFView/Open
Gebhartova-bp-MBBAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
gebhartova_bp_mvter_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce690,41 kBAdobe PDFView/Open
Gebhartova.pdfPrůběh obhajoby práce295,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.