Název: Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.
Další názvy: Involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions.
Autoři: Fišerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Oponent: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31839
Klíčová slova: peacekeeping;peacekeepingové mise;africká unie;au;organizace africké jednoty;osn;mírové operace;africké státy;mezinárodní vztahy;politická studia;mírová a bezpečnostní rada;afrcké síly rychlé reakce;panel moudrých.
Klíčová slova v dalším jazyce: peacekeeping;peacekeeping missions;african union;au;organisation of african unity;oau;un;african states;international relations;political studies;regional economic communitie;the african peace and security architecture;peace and security council;african standby force;panel of the wise.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se se zabývá zapojením afrických států do peacekeepingových misí Africké unie. Cílem této práce je analyzovat motivy afrických států pro zapojení se do mírových misí v období od roku 2002 až 2017. Výzkumná otázka zní, proč se africké státy zapojují do peacekeepingových misí AU. V první kapitole se rozebírá definice peacekeepingu, jeho typy a nástroje, a obecné motivy států pro zapojení do mírových operací. Druhá kapitola se věnuje Africké unii a jejímu mechanismu řešení konfliktů. Následující část rozebírá proběhlé mise v Burundi, Súdánu, Komorských ostrovech, Somálsku, Mali a Středoafrické republice. Poslední kapitola se věnuje motivům afrických států pro zapojení do peacekeepingu, zejména bezpečnostním, politickým a ekonomickým důvodům.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is about the involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions. The main aim of this bachelor thesis is to find out reasons of the African states for joining to peacekeeping missions of the African Union. I assumed that African states have their reasons for joining to peacekeeping missions. In first part of thesis I introduced various definition of peacekeeping, typology and tools of peacekeeping. I also established general reasons of states for joining to peacekeeping missions. Next part of this thesis shows a new African mechanism of solving conflicts due to the establishment of the African Union. We could see some of its peacekeeping actions in the chapter about the peacekeeping missions of the AU. I mentioned some particular peacekeeping missions in Burundi, Sudan, Comoros, Somalia, Mali and Central African Republic. The final part of this bachelor thesis represents the motive of the African states for joining to peacekeeping missions, particular security, political and economic rationales.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Fiserova.pdfPlný text práce553,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova-bp-MV-TER.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce273,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31839

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.