Title: Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.
Other Titles: Involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions.
Authors: Fišerová, Tereza
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31839
Keywords: peacekeeping;peacekeepingové mise;africká unie;au;organizace africké jednoty;osn;mírové operace;africké státy;mezinárodní vztahy;politická studia;mírová a bezpečnostní rada;afrcké síly rychlé reakce;panel moudrých.
Keywords in different language: peacekeeping;peacekeeping missions;african union;au;organisation of african unity;oau;un;african states;international relations;political studies;regional economic communitie;the african peace and security architecture;peace and security council;african standby force;panel of the wise.
Abstract: Tato bakalářská práce se se zabývá zapojením afrických států do peacekeepingových misí Africké unie. Cílem této práce je analyzovat motivy afrických států pro zapojení se do mírových misí v období od roku 2002 až 2017. Výzkumná otázka zní, proč se africké státy zapojují do peacekeepingových misí AU. V první kapitole se rozebírá definice peacekeepingu, jeho typy a nástroje, a obecné motivy států pro zapojení do mírových operací. Druhá kapitola se věnuje Africké unii a jejímu mechanismu řešení konfliktů. Následující část rozebírá proběhlé mise v Burundi, Súdánu, Komorských ostrovech, Somálsku, Mali a Středoafrické republice. Poslední kapitola se věnuje motivům afrických států pro zapojení do peacekeepingu, zejména bezpečnostním, politickým a ekonomickým důvodům.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions. The main aim of this bachelor thesis is to find out reasons of the African states for joining to peacekeeping missions of the African Union. I assumed that African states have their reasons for joining to peacekeeping missions. In first part of thesis I introduced various definition of peacekeeping, typology and tools of peacekeeping. I also established general reasons of states for joining to peacekeeping missions. Next part of this thesis shows a new African mechanism of solving conflicts due to the establishment of the African Union. We could see some of its peacekeeping actions in the chapter about the peacekeeping missions of the AU. I mentioned some particular peacekeeping missions in Burundi, Sudan, Comoros, Somalia, Mali and Central African Republic. The final part of this bachelor thesis represents the motive of the African states for joining to peacekeeping missions, particular security, political and economic rationales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Fiserova.pdfPlný text práce553,34 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Fiserova-bp-MV-TER.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce273,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.