Title: Analýza vývoje zahraniční politiky Spojených států vůči Číně od 2009 do současnosti
Other Titles: Analysis of the development of United States foreign policy towards China from 2009 to the present
Authors: Kartsydze, Ketevan
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31843
Keywords: americká zahraniční politika;barack obama;spojené státy americké;čína;donald trump;státní návštěvy;státní dokumenty.
Keywords in different language: american foreign policy;barack obama;united states of america;china;donald trump;state visits;state documents.
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje americké zahraniční politice vůči Číně od roku 2009 do současnosti. Zkoumanou oblastí je diplomatická oblast. Hlavním cílem této bakalářské práce je skrze analýzu agendy zahraniční politiky Spojených států vůči Číně od roku 2009 do současností zachytit důležité body, které nejvíce ovlivnily vývoj vztahů dvou nejmocnějších zemí světové ekonomiky a zjistit, zda je dnešní změna důsledkem politiky nové administrativy, nebo k tomu docházelo postupně už při administrativě bývalého prezidenta. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Jako hlavní kritéria pro rozdělení do dvou hlavních kapitol posloužila funkční období obou prezidentů.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis has the ambition to analyze the development of United States foreign policy towards China from 2009 to the present. The bachelor thesis focused on the development of relations in the diplomatic arena. The main purpose of this bachelor's thesis is to analyze the USA foreign policy official agenda towards China from 2009 to the present, capturing the important points that most influenced the development of relations between those countries and to see if today's change is the result of a new administration policy or if relationship had changed under the administration of former president Barack Obama. The bachelor thesis is divided into two main parts. The terms of office of both Presidents served as the main criteria such division.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KK.pdfPlný text práce768,43 kBAdobe PDFView/Open
Kartsydze-bp-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kartsyzde-BP-BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kartsydze.pdfPrůběh obhajoby práce284,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.