Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZmrzlý, Jiří
dc.contributor.refereeCabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:44Z-
dc.date.available2017-9-30
dc.date.available2019-03-15T10:14:44Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier74494
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31844
dc.description.abstractCílem této práce je charakteristika československé zahraniční politiky vůči Sovětskému svazu v období let 1938 až 1948. Nejdříve je zde stručně rozebrán kontext zahraničně politických vztahů mezi Československem a Sovětským svazem do roku 1938. Hlavní část obsahuje popis zahraniční politiky Československa vůči Sovětskému svazu od roku 1938, tedy od tak zvané mnichovské krize po komunistický puč z 25. února 1948. Hlavním výsledkem práce je důkaz o ovlivňování československé zahraniční politiky Sovětským svazem.cs
dc.format54 s. (74 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.subjectsovětský svazcs
dc.subjectčeskoslovenský exilcs
dc.subject1938-1948cs
dc.subjectčeskoslovensko-sovětské vztahycs
dc.subjectčeskoslovenské velvyslanectví v moskvěcs
dc.subjectválečné obdobícs
dc.subjectpoválečné obdobícs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjectúnorový převratcs
dc.subjectmnichovská krizecs
dc.subjectbenešcs
dc.subjectgottwaldcs
dc.subjectstalincs
dc.subjectnacismuscs
dc.subjectkomunismus.cs
dc.titleČeskoslovenská zahraniční politika vůči SSSR v letech 1938-1948cs
dc.title.alternativeCzechoslovak foreign policy towards the USSR in 1938-1948en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this bachelor thesis is to describe Czechoslovakian policy towards Soviet Union since 1938 to 1948. At first there is briefly analyzed foreign political relations between Czechoslovakia and Soviet Union until 1938. The main part contains description of foreign policy of Czechoslovakia towards Soviet Union since 1938, the Munich crisis, to communist revolution on 25th of February 1948. The main result of the thesis is to point out how Soviet Union influenced Czechoslovakian foreign policy.en
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
dc.subject.translatedsoviet unionen
dc.subject.translatedczechoslovakian exileen
dc.subject.translated1938-1948en
dc.subject.translatedczechoslovakian-soviet relationsen
dc.subject.translatedczechoslovakian embassy in moscowen
dc.subject.translatedthe war ageen
dc.subject.translatedthe postwar ageen
dc.subject.translatedthe second world waren
dc.subject.translatedthe february revolutionen
dc.subject.translatedmunchen crisisen
dc.subject.translatedbeneshen
dc.subject.translatedgottwalden
dc.subject.translatedstalinen
dc.subject.translatednacismen
dc.subject.translatedcommunism.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Zmrzly.pdfPlný text práce404,3 kBAdobe PDFView/Open
Zmrzly_BP_MV-TS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zmrzly-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zmrzly.pdfPrůběh obhajoby práce350,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.