Název: Ostrov Sachalin v kontextu vývoje rusko-japonských vztahů
Další názvy: The Island of Sakhalin in the context of development of Russian-Japanese relations
Autoři: Vilček, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Oponent: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31845
Klíčová slova: rusko;sovětský svaz;japonsko;teritoriální spor;ostrov;sachalin;karafuto;východní asie;ropa;zemní plyn;ekonomický potenciál.
Klíčová slova v dalším jazyce: russia;soviet union;japan;territorial dispute;island;the island of sakhalin;karafuto;east asia;oil;natural gas;economic potential.
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje, jakým způsobem figuruje ostrov Sachalin v otázce rusko-japonských vztahů. Chronologicky popisuje jednotlivé události v rámci vztahů obou aktérů, které byly pro vývoj na Sachalinu stěžejní. Prostor je věnován ruským a japonským motivům k podmanění si ostrova a stejně tak argumentům, které vznášely na podporu svých teritoriálních nároků. Práce taktéž analyzuje vývoj výše zmíněných událostí pomocí konfliktního cyklu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis analyzes what role does the Island of Sakhalin in the context of Russian-Japanese relations play. Chronologically, it describes major events in relations of both countries, which were important for the development of the Island of Sakhalin. It shows what motives and arguments were behind their claims to the territory of the island. Bachelor thesis also analyzes mentioned events through the conflict cycle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ladislav Vilcek.pdfPlný text práce326,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vilcek-bp-opo-MV-TER.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vilcek_BP_MV_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vilcek.pdfPrůběh obhajoby práce302,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.