Title: Role NGOs při post-konfliktní rekonstrukci. Případ Bosny a Hercegoviny a organizací válečných veteránů.
Other Titles: Role of NGOs in Post-Conflict Reconstruction. Case of Bosnia-Herzegovina and War Veterans Organizations.
Authors: Rod, Zdeněk
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31846
Keywords: nevládní neziskové organizace;ngos;občanská společnost;post-konfliktní rekonstrukce;bosna a hercegovina;válka v bosně a hercegovine;váleční veteráni;veteránské organizace
Keywords in different language: non governmental organization;ngos;civil society;post-conflict reconstruction;bosnia and herzegovina;bosnian war;war veterans;veterans associations.
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o roli NGOs během post-konfliktní rekonstrukce (PKR) v Bosně a Hercegovině (BaH). Specificky se tato práce zabývá rolí organizací válečných veteránů (OVV), které se objevily již během války v BaH v letech 1992-1995 nebo krátce po ní. Váleční veteráni v BaH a jejich organizace sehrávají významnou roli v procesu post-konfliktni rekonstrukce. Ne jinak je tomu i na územi Balkánu. Jak můžeme vypozorovat v posledních letech, například v BaH sehravájí OVV významnou politickou úlohu, kdy bývají spojovány s nacionalisticky orientovanými politickými stranami nebo jsou považovány za silné zájmové skupiny. Cílem této práce je prozkoumat a zjistit více o roli OVV v PKR a mezietnickém usmíření.
Abstract in different language: This bachelor thesis explores the role of NGOs in post-conflict reconstruction in Bosnia and Herzegovina (BiH) and specifically deals with the veterans associations established during the Bosnian war 1992-1995 and later on. Bosnian war veterans and their organizations play a very significant role in the process of post-conflict reconstruction as well as in the rest of Balkans. The veterans associations have become important political actors over the years. Moreover, veterans associations are very often associated with nationalistic oriented political parties or are regarded as strong interest groups. To sum up, this paper aims to analyse and search more about the role of veterans associations in the post-conflict environment and ethnic reconciliation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-working-version-final 2.pdfPlný text práce580,79 kBAdobe PDFView/Open
Rod-bp-MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
rosulek-bp-opo-mvter-Rod.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rod.pdfPrůběh obhajoby práce344,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.