Title: Politické strany ve Španělsku a španělské členství v NATO
Other Titles: Political parties in Spain and a Spanish NATO membership
Authors: Bém, Michal
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31848
Keywords: španělsko;politické strany;nato;severoatlantická aliance;členství;referendum
Keywords in different language: spain;political parties;nato;north atlantic treaty organization;membership;referendum
Abstract: Tato bakalářská práce, nazvaná Politické strany ve Španělsku a španělské členství v NATO, analyzuje postoje relevantních celošpanělských politických stran směrem k Severoatlantické alianci po přechodu země od diktatury generalissima Francisca Franca k demokracii. Cílem této práce je zodpovědět, zda a popřípadě jak se měnily názory na NATO napříč politickými stranami, co tyto změny ovlivňovalo a v neposlední řadě jak se strany staví ke členství v organizaci v současnosti.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis, called Political parties in Spain and a Spanish NATO membership, analyses the postures of relevant all-Spanish political parties towards the North Atlantic Treaty Organization after the transition of the country from the dictatorship of generalissimo Francisco Franco to democracy. The aim of the work is to answer if and possibly how the opinions about NATO were changing across the political parties, what affected these changes and last but not least which stand the parties take towards the NATO membership today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce379,37 kBAdobe PDFView/Open
Bem-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
bem_bp_mvter_opo-p.pdfPosudek oponenta práce686,71 kBAdobe PDFView/Open
Bem.pdfPrůběh obhajoby práce294,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.