Title: Socioekonomická témata v programech a volebních kampaních českých politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Other Titles: Socio-Economic Issues in Programs and Election Campaigns of Czech Political Parties before the Election of the Chamber of Deputies in 2017
Authors: Czyžová, Kateřina
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31858
Keywords: politická strana;ideologická rodina;konfliktní linie;volební program;socioekonomická témata
Keywords in different language: political party;ideology family;clevages;political program;socioeconomic themes
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá socioekonomickými tématy v programech politických stran. Stěžejní jsou pro tuto práci ideologické rodiny, na jejichž charakteristických rysech v rámci socioekonomikcých témat k nim přiřazuji jednotlivé politické strany. V rámci práce zkoumám volební programy facebookové profily lídrů stran a také rozhovory ze zpravodajského portálu DVTV.
Abstract in different language: This bachelor´s work is dealed with socioecomic themes in political programmes of political parties. Ideology families are the most important base for my work. I analyzed socioeconomic themes in every family and in the end I tried to find some similar characters. Within work I research political programmes, facebook´s profiles of every leader and finally reporting portal DVTV.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Czyzova.pdfPlný text práce919,55 kBAdobe PDFView/Open
Czyzova-bp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
czyzova_bp_pol_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce684,24 kBAdobe PDFView/Open
Czyzova.pdfPrůběh obhajoby práce396,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.