Title: Vývoj Android aplikací v jazyce Python
Other Titles: Developing android applications in python
Authors: Kulda, Roman
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31871
Keywords: android;vývoj aplikace;python;kivy
Keywords in different language: android;developing applications;python;kivy
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým alternativním způsobem lze vyvíjet aplikace pro operační systém Android, a to přesněji v jazyce Python s využitím jeho modulů. Po zmapování a porovnání dostupných modulů byl zvolen ten, jež byl považován za nejvhodnější, konkrétně se jedná o modul Kivy. S pomocí vybraného modulu byly v jazyce Python vytvořeny dvě jednoduché demonstrační aplikace, které dokazují, že existují alternativní efektivní způsoby pro vývoj mobilních aplikací pro operační systém Android
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis was to find out in what way it is possible to develop applications for the Android operating system, more precisely in Python using its frameworks. After mapping and comparing the available frameworks, the one that was considered the most appropriate was chosen, specifically the Kivy module. Using the selected module, two sample applications have been developed in Python to demonstrate that there are alternative effective ways how to develop mobile applications for the Android operating system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj android aplikaci v jazyce Python.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Kulda633.pdfPosudek oponenta práce757,18 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Roman Kulda (2018).pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Kulda643.pdfPrůběh obhajoby práce357,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.