Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČech Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSlavíček, Lukáš
dc.contributor.refereeSobota Jaroslav, Ing. PhD.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:58Z-
dc.date.available2017-11-1
dc.date.available2019-03-15T10:14:58Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-18
dc.identifier76077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31875
dc.description.abstractTato práce vznikla za účelem otestování různých metod nastavení PID regulátorů a ověření indexů kvality testovaných metod v časové a frekvenční oblasti. V prvních kapitolách je čtenář stručně seznámen s PID regulátory, metodami jejich nastavování a je mu předloženo několik pravidel pro sledování kvality regulace v časové a frekvenční oblasti. V další části práce je popsán software umožňující analýzu metod pro vhodně definovanou množinu testovacích systémů a jsou zde zhodnoceny výsledky kvality regulace.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpid regulátorycs
dc.subjectmetody nastavování pid regulátorůcs
dc.subjectindexy kvality regulacecs
dc.subjectkvalita regulace v časové oblastics
dc.subjectkvalita regulace ve frekvenční oblastics
dc.titleMetody automatického nastavování PID regulátorůcs
dc.title.alternativeAutomatic PID tuning rulesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main focus of this thesis work is to test various methods of tuning PID controllers and validate quality indexes of the tested methods in time and frequency domain. In the first chapters PID controllers and their tuning methods are briefly introduced. Then there are listed several rules for monitoring the quality of regulationin time and frequency domain. The second part of this thesis describes software which enable to analyse methods for suitable class of testing systems and the results of quality of regulation are evaluated there.en
dc.subject.translatedpid controllersen
dc.subject.translatedmethods of tuning pid controllersen
dc.subject.translatedquality indexes of regulationen
dc.subject.translatedquality of regulation in time domainen
dc.subject.translatedquality of regulation in frequency domainen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slavicek.pdfPlný text práce17,96 MBAdobe PDFView/Open
slavicek-v.pdfPosudek vedoucího práce629,91 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-o.pdfPosudek oponenta práce778,21 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce351,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.