Název: Kartografická analýza Kaeriovy mapy Čech z roku 1620
Další názvy: Cartographic analysis of the Kaerius map of Bohemia from 1620
Autoři: Štrunc, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Oponent: Červený, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3192
Klíčová slova: stará mapa;obsah mapy;jazyk mapy;georeferencování;rekonstrukční mapa
Klíčová slova v dalším jazyce: old map;map content;map language;georeferencing;reconstruction map
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá Kaeriovou mapou Čech z roku 1620. Analýza se zaměřuje především na obsah a jazyk mapy, pozornost je však věnována také hodnotě číselného měřítka. Deformace mapy je určena pomocí programu MapAnalyst. V prostředí ArcGIS je georeferencován digitální rastr mapy. Je vektorizován obsah mapy a následně jsou vytvořeny rekonstrukční mapy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on Kaerius?s map of Bohemia from 1620. The thesis analyzes mainly the content and language of the map but also the numeric scale of the map. Deformation of the map is described by program MapAnalyst. There is a georeferenced digital grid of the map created in the ArcGIS platform. Map content is vectorized and subsequently are created reconstruction maps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Strunc.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strunc - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce289,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Strunc - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce591,83 kBZIPZobrazit/otevřít
Strunc.jpgPrůběh obhajoby práce108,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.