Title: Sportovní diplomacie Čínské lidové republiky
Other Titles: Sports Diplomacy of the People's Republic of China
Authors: Zíková, Zdeňka
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31949
Keywords: diplomacie;sportovní diplomacie;soft power;měkká moc;veřejná diplomacie;čínská lidová republika;sport;olympijské hry;mezinárodní sportovní organizace
Keywords in different language: diplomacy;sports diplomacy;soft power;public diplomacy;people's republic of china;sports;olympic games;international sports organizations
Abstract: Diplomová práce na téma sportovní diplomacie Čínské lidové republiky se zabývá tím, jak země využívá tohoto specifického druhu diplomacie k dosažení svých zahraničně-politických cílů a zlepšení obrazu státu u zahraničního publika. První část práce se nejdříve zabývá teoretickými přístupy, které jsou spojené se sportovní diplomacií. Jedná se o soft power, neboli měkkou moc a veřejnou diplomacii. Dále jsou v této části práce na základě relevantní literatury vytyčeny nástroje sportovní diplomacie, kterými jsou: pořádání mezinárodních sportovních akcí, členství v mezinárodních sportovních organizacích, využívání sportovců jako diplomatů a sponzorování zahraničních sportovních klubů či událostí. Tyto čtyři hlavní nástroje sportovní diplomacie jsou posléze v analytické části práce aplikovány na případ Čínské lidové republiky. Krátce se tato část zabývá historií propojení sportu a politiky v Číně s důrazem na členství v Mezinárodním olympijském výboru a dalších sportovních organizacích. Dále je velký prostor věnován pořádání sportovních událostí, především pak Letním olympijským hrám v Pekingu, které se uskutečnily v roce 2008. Práce se soustředí na pozitiva i negativa, která s sebou pořádání takových akcí přináší. Dále je pozornost zaměřena na využívání čínských sportovců coby diplomatických reprezentantů, kteří mají moc ovlivňovat obraz své země v očích zahraničí. Skvělým příkladem pro tuto práci je basketbalista Yao Ming, jenž působil v americké NBA. Pouze malá pozornost je věnována sponzorování zahraničních sportovních klubů a akcí, jelikož Čína se teprve učí, jak tento sportovně-diplomatický nástroj využívat ke svému prospěchu. Závěr práce se soustředí na propojení teoretického konceptu na příklad Číny a její praktické využívání nástrojů sportovní diplomacie v zahraničních diplomatických snahách.
Abstract in different language: The master's thesis deals with the phenomenon of sports diplomacy as a foreign policy tool of the People's Republic of China. The aim of the paper is to define concrete tools, which the country is using in her foreign policy praxis in order to reach her diplomatic goals and create a positive perception among the foreign public. First part of the paper is theoretical, it is focused on the conceptualization of sports diplomacy in a larger framework, which includes soft power and public diplomacy. It gives us complete comprehension of the topic and a background, through which we can define four tools of sports diplomacy, which are: hosting of major international sports events, membership in international sports organizations, using athletes as "new diplomats" and sponsorship of foreign sport clubs or events. In the second part of the paper, which is analytical one, are then discussed these four tools in the example of the PRC. China in her foreign policy praxis is using sport as its tool very often, which could be seen also in her history, when the country projected her political situation into the membership of several international sports organization. We also mention the "ping-pong diplomacy" as a great example of sports diplomacy in practice. Then we examine the Beijing Olympic Games, which took place in 2008, its positive and negative consequences, and we mention hosting of other important international events as well, such as Formula 1 races or Asian Games. We discuss how is China using her popular athletes as tools of diplomacy, while providing an example of well-known basketball player Yao Ming. The tool of sponsoring foreign clubs or events we discuss only briefly, because it is just at its beginning in China. In the end, we focus on the linkage between the theoretical framework of sports diplomacy and China's practical usage of the tools in her foreign diplomacy efforts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zdenka Zikova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Zikova-dp-MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
zikova-dp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zikova.pdfPrůběh obhajoby práce285,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.