Title: Postavení žen v post-genocidní společnosti Rwandy
Other Titles: The Role of Women in Post-genocide Society of Rwanda
Authors: Nováková, Alice
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31950
Keywords: ženy;gender;zplnomocnění žen;feminismus;konflikt;peacebuilding
Keywords in different language: women;gender;empowerment of women;feminism;conflict;peacebuilding
Abstract: V roce 2013 dosáhlo zastoupení žen ve rwandském parlamentu 64 % a Rwanda se tak stala zemí se světově nejvyšším procentuálním zastoupením žen v národní legislativě. Rwandská společnost bývala značně patriarchální, ukončení občanské války a genocidy však vedlo k zásadním změnám, které podpořily emancipaci žen. Cílem předkládaného textu je odpovědět na tři klíčové otázky: 1. Jakou roli sehrály ženy během rwandské genocidy?; 2. Jaké dopady měla genocida na sociální, ekonomické a politické postavení žen ve rwandské společnosti?; 3. Jak můžeme na základě vybraných indikátorů zhodnotit zapojení žen do peacebuildingu v post-genocidní Rwandě?
Abstract in different language: In 2013 Rwanda reached the figure of 64 % of women in its parliament and became the country with the highest percentage of women parliamentarians in the world. Rwandan society used to be strongly patriarchal but the end of the civil war and genocide led to fundamental changes which encouraged women's emancipation. The main questions of this diploma thesis are following: 1. What role did women play during the Rwandan genocide?; 2. What were the effects of genocide on social, economic and political position of women in Rwanda?; 3. How can we evaluate the involvement of women in peacebuilding in post-genocide Rwanda based on the selected indicators?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alice Novakova.pdfPlný text práce841,33 kBAdobe PDFView/Open
Novakova-dp-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_DP_ved_MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce312,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.