Title: Migrační politika České republiky v době tzv. uprchlické krize
Other Titles: Migration policy of the Czech republic during the refugee crisis
Authors: Žítková, Kristýna
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31952
Keywords: migrace;migrační krize;uprchlík;hrozba;bezpečnost;opatření;medializace;vyjádření;politizace.
Keywords in different language: migration;migration crisis;refugee;threat;safety;provision;mediation;expression;politicization.
Abstract: Tématem práce bylo popsat migrační politiku České republiky v době tzv. uprchlické krize. Na základě tohoto popisu bylo cílem praktické části práce kódovat mediální vyjádření vybraných aktérů ve vybraných médiích a zjistit jak se celá situace vyvíjela a jaký na ní měli tito aktéři vliv. Cílem tohoto kódování bylo zjistit, zda není migrační krize uměle vytvořená právě těmito projevy a nevytváří morální paniku.
Abstract in different language: The topic of the thesis was to describe the migration policy of the Czech republic during the migration crisis. Based on this description, the aim of the practical part of the thesis was to encode the media expression of selected actors in selected media and to determine how the whole situation developed and what influence these actors had on it. The purpose of this coding was to find out if the migration crisis is artificially created by these manifestations, and the politicization of this topic does not create moral panics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - final.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova-dp-pol.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova-DP-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zitkova.pdfPrůběh obhajoby práce327,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.