Title: Komparace volebních kampaní v plzeňských krajských volbách v roce 2016 (ANO 2011, ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, Koalice pro Plzeňský kraj)
Other Titles: Comparation of election campaigns in Pilsen regional elections in 2016 (ANO 2011, ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, Coalition for the Pilsen Region)
Authors: Bartůňková, Kateřina
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31957
Keywords: politický marketing;krajské volby;krajská kampaň;čssd;top09;česká pirátská strana;koalice pro plzeňský kraj;ods;ksčm;spd;spo;stan;analýza volebního trhu;politická komunikace;reklama
Keywords in different language: political marketing;regional elections;regional campaign;čssd;top09;czech piracy party;coalition for the pilsen region;ods;ksčm;spd;spo;stan;electoral market analysis;political communication;advertising.
Abstract: Předložená práce nejprve pojednává o politickém marketingu a jeho nástrojích, následně představuje výzkumný design navržený A. Matuškovou, který ve své práci využiji. Přes analýzu volebního trhu před krajskými volbami v roce 2016 se dostanu až k praktické části své práce, která stojí na rozhovorech, které byly vedeny s předními politiky nebo s volebními šéfy zkoumaných subjektů. Výstup mé práce má představit nástroje politického marketingu, které strany na úrovni krajských voleb ve své kampani reálně využily.
Abstract in different language: The presented thesis first deals with political marketing and its tools, then represents a research model designed by A. Matušková, which I have used in my thesis. Through an analysis of the electoral market before the regional elections in 2016, I will get to the practical part of my thesis, which is based on interviews conducted with leading politicians or with the heads of election teams of the research subjects. The output of my thesis is to introduce the tools of political marketing that the parties at the regional election level have actually used in their campaigns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bartunkova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Bartunkova_DP_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
bartunkova-dp-pol-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Bartunkova.pdfPrůběh obhajoby práce375,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.