Title: Noví donoři v rozvojové spolupráci: příklad Chile a Mexika
Other Titles: New donors in the development cooperation: the case of Chile and Mexico
Authors: Činčura, Ondřej
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31959
Keywords: chile;mexiko;mezinárodní rozvoj;mezinárodní spolupráce;noví donoři;nastupující donoři;tradiční donoři;oecd
Keywords in different language: chile;mexico;international development;international cooperation;new donors;emerging donors;traditional donors;oecd
Abstract: Tato práce analyzuje rozvojovou politiku Chile a Mexika na základě teoretického konceptu "nového donora" v mezinárodním rozvoji. V textu jsou nejprve představena vybraná společná kritéria nových donorů, která jsou následně aplikována jako analytický rámec na rozvojovou politiku Chile a Mexika, zejména pak na její strategickou formulaci a realizaci. Samotná analýza se zaměřuje na to, do jaké míry rozvojová politika těchto států odpovídá představeným kritériím nového donora s důrazem na podobnosti a odlišnosti oproti "tradičnímu" rozvojovému modelu, který reprezentuje DAC OECD.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to analyse development policies of Chile and Mexico from the perspective of the theoretical concept of "new donors" in the international development. This work firstly presents selected common characteristics of new donors, which are afterwards used as an analytical framework for the development policy, namely its strategic formulation and practical realisation, of Chile and Mexico. The analysis itself focuses on whether there are clear indications of compliance with said characteristics with additional focus on differences and similarities between the "traditional" developmental model, represented by the policies of DAC OECD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cincura.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Cincura_DP_MV_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cincura-dp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cincura.pdfPrůběh obhajoby práce397,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.