Title: Lídři ve volebních kampaních českých politických stran. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017.
Other Titles: Leaders in electoral campaigns of Czech political parties. The case of elections to the Chamber of Deputies in 2017.
Authors: Pilous, Patrik
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31965
Keywords: lídři;personalizace;politické strany;facebook;google
Keywords in different language: leaders;personalization;political parties;facebook;google
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je představit roli lídrů ve volebních kampaních českých politických stran na případu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Konkrétním cílem je odhalení míry personalizace politických stran k osobě svého stranického lídra u pěti nejsilnějších politických subjektů podle průzkumů z dubna 2017. V této diplomové práci řeším personalizaci u politických stran ANO 2011, ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM ke svým politickým lídrům Andreji Babišovi, Petru Fialovi, Lubomíru Zaorálkovi, Pavlu Bělobrádkovi a Vojtěchu Filipovi. Teoretická část představuje pojem personalizace, jeho projevy a více se věnuje typologii personalizace od Rahata a Sheafera. V praktické části diplomové práce jsou představeni všichni výše jmenovaní lídři, jejich minulost a vztah ke straně. Následně je věnován prostor představení role a strategie jednotlivých lídrů pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. V diplomové práci je měřena personalizace pomocí hledanosti lídrů oproti hledanosti jejich politických stran na Googlu jako nejpoužívanějším fulltextovém vyhledávači v České republice. Dále je kvantifikována popularita profilů na Facebooku u lídrů a jejich stran. Pozornost je také věnována expozici jmen lídrů a politických stran v TV a rozhlase, která byla zjišťována pomocí programu Anopress. Tento program je v práci používán také k odhalení vlastností jednotlivých lídrů, jenž se u jmen lídrů vyskytují v TV a rozhlase.
Abstract in different language: The main objective of this diploma thesis is to introduce the role of leaders in electoral campaigns of Czech political parties using the example of election of Chamber of Deputies in 2017. The specific objective is to reveal the degree of personalization to the party´s leader in the five most powerful political subjects according to polls in April 2017. In the diploma work I pursue the personalization of political parties ANO 2011, ODS, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM to their political leaders Andrej Babiš, Petr Fiala, Lubomír Zaorálek, Pavel Bělohrádek and Vojtěch Filip. The theoretical part deals with the notion of personalization and its expressions, and typology of personalization by Rahat and Sheafer. In the practical part of this diploma thesis all the leaders mentioned above are presented, including their past and relation to the party. Subsequently, the role of these leaders and their strategy for election of Chamber of Deputies in 2017 is described as well. In this diploma thesis the personalization is measured by the search of the leader as opposed to search for the political party using the Google as the most widely used full text search engine in the Czech republic. Next, the leaders´ and political parties Facebook profiles are quantified according to their popularity. The exposure of the names of leaders and political parties in TV and radio, which are identified through the Anopress program, are concerned as well. The program is used to reveal leaders´ characteristics, which appear next to their names in TV and radio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pilous-diplomka.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Pilous-dp-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
pilous_dp_pol_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce679,31 kBAdobe PDFView/Open
Pilous.pdfPrůběh obhajoby práce360,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.