Title: Využití sorpčních schopností jílů společnosti LB Minerals s. r. o.
Authors: Duliškovič, Josef
Advisor: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31990
Keywords: modifikace jílů;bentonit;huminové látky;sorpce jílů
Keywords in different language: modification of clays;bentonite;humic substances;possibilities of clay sorption
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci jílů (GEP, GEM, GEC, B75, Sabenil, Kaolin GII) huminovými látkami. Určení sorpční schopnosti těchto jílů a její diskuze. Experiment prokázal možnosti sorpce jílů humi-novými látkami.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on modification of clays (GEP, GEM, GEC, B75, Sabenil, Kaolin GII) with humic substances. Determination of the sorption capabilities of these clays follows. Ssorption abilities is discussed afterwards. The experiment showed the possibilities of clay sorption with humic substances.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Duliskovic_2018.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Duliskovic.pdfPosudek vedoucího práce574,64 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_KMM_2018_ Duliskovic.pdfPosudek oponenta práce577,82 kBAdobe PDFView/Open
Duliskovic-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce131,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.