Title: Syntéza částic nanodiamantu pomocí ultrasonifikace
Authors: Hervert, Tomáš
Advisor: Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31991
Keywords: nanočástice;nanodiamant;sonifikace;termická analýza;difrakční technika
Keywords in different language: nanoparticle;nanodiamond;sonication;thermal analysis;diffraction technique
Abstract: Záměrem této práce je ověření možnosti přípravy negativně nabitých nanočástic diamantu pomocí vhodného tepelného zpracování a sonifikační metody. Experiment se skládá z aplikace tepelného zpracování práškových nanočástic a přípravy jejich roztoků v destilované vodě za různých podmínek sonifikace. Cílem práce je porovnání účinků doby a intenzity sonifikace u jednotlivých roztoků na základě měření distribuce velikosti nanodiamantových částic pomocí difrakčních technik. Vhodnost volby tepelného zpracování ověřují termické analýzy.
Abstract in different language: The purpose of this work is to verify the preparation possibility of negatively charged diamond nanoparticles by suitable heat treatment and sonication method. The experiment consists of application of heat treatment of powder nanoparticles and preparation of their solutions in distilled water under different sonication conditions. The work's aim is to compare the time and intensity effects of sonication on individual solutions based on the measurement of nanodiamond particle size distribution using diffraction techniques. The heat treatment option suitability is verified by thermal analyses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hervert.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-Hervert.pdfPosudek vedoucího práce873,16 kBAdobe PDFView/Open
Posudek-Hervert.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hervert-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.