Title: Měření ultrazvukových parametrů kované nástrojové oceli
Authors: Trčka, Jan
Advisor: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Referee: Vnouček Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31994
Keywords: sonotroda;ultrazvuk;svařování;nástrojová ocel;sonoanalyzer
Keywords in different language: sonotrode;ultrasonic;wellding;tool steel;sonoanalyzer
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problémy v technologii svařování ultrazvukem. Používané nástroje jsou poruchové a nákup nových nástrojů ze současných materiálů je velmi nákladný. V práci jsou porovnávány rychlosti používaných sonotrod s kovanou nástrojovou ocelí, která by mohla nahradit stávající materiály.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on problems in the technology wellding by ultrasonic. The used tools are faulty and buying new tools is very expensive. There are compare speeds of ultrasonic present materiál with the forged tool steel, which could compesate presents materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trcka_Jan.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-Trcka.pdfPosudek oponenta práce747,71 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Trcka.pdfPosudek vedoucího práce907,66 kBAdobe PDFView/Open
Trcka-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce259,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.