Title: Popis fyzikálních stavů a viskoelastických vlastností inženýrských termoplastů pomocí termických analýz
Authors: Forejtová, Jana
Advisor: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Křenek Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31996
Keywords: kompozit;celulóza;škrob;polyamid;termická analýza;teplota.
Keywords in different language: composite;cellulose;starch;polyamide;thermic analysis;temperature.
Abstract: Tato práce se zabývá výzkumem chování a vlastností nových kompozitních materiálů. Experimentální část byla zaměřena na výzkum mezních teplot použití a mechanické odolnosti kompozitního materiálu s matricí z termoplastického škrobu, který byl vyztužený celulosovými vlákny z odpadního papíru, v porovnání s běžně vyráběným kompozitem na stejné bázi. U kompozitu s matricí z polyamidu PA6 vyztuženého skelnými vlákny byl experiment zaměřen na porovnání vlastností s běžnými polyamidy. Výsledkem práce je srovnání vlastností nových a stávajících materiálů a návrh budoucího využití.
Abstract in different language: This thesis deals with structure and characteristics of new composite materials. The experimental part was focused on identifying limit temperatures and mechanical strength of new materials, which are based on waste cellulose and thermoplastic starch. These materials were compared to commonly used composite with similar structure. Polyamide PA6 reinforced with glass fiber was compared with other commonly used polyamides. The result is comparation of characteristics of new and current materials and suggestion of their future use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-final.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-Forejtova.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Forejtova.pdfPosudek vedoucího práce193,82 kBAdobe PDFView/Open
Forejtova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce207,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.