Title: Svařování metodou TIG
Authors: Cempírek, Štěpán
Advisor: Vilcsek Igor, Ing. Ph.D.
Referee: Šimeček Jiří, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31997
Keywords: tig;svařování;mig;mag;svařovací zdroje;svařovací parametry;wig
Keywords in different language: tig;welding;mig;mag;welding;welding parameters;wig
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou svařování metodami MIG/MAG a TIG, přičemž největší důraz je kladen na problematiku metody TIG. Cílem této práce je definování základních faktů hrajících roli při svařování metodou TIG, dále kvalitativní porovnání dvou svářecích zdrojů různých výrobců. Jejich kvalita je posuzována z hlediska kvality poskytnutých svarových spojů a uživatelské náročnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with MIG / MAG and TIG welding, with the greatest emphasis on TIG. The aim of this work is to define the basic facts that play a role in TIG welding, as well as a qualitative comparison of two welding sources of various manufacturers. Their quality is assessed in terms of the quality of welded joints provided and user demands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stepan Cempirek.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-Cempirek.pdfPosudek vedoucího práce967,45 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Cempirek.pdfPosudek oponenta práce225,15 kBAdobe PDFView/Open
Cempirek-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce131,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.