Title: Vlastnosti práškových směsí, které jsou používány pro slinování, navařování a rapid prototyping
Authors: Votava, Filip
Advisor: Bricín David, Ing.
Referee: Špirit Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31998
Keywords: aditivní technologie;rapid prototyping;prášková metalurgie;karbid wolframu
Keywords in different language: additive technology;rapid prototyping;powder metallurgy;tungsten carbide
Abstract: Tato práce je zaměřena na vyhodnocení základních a technologických vlastností kovových prášků, konkrétně prášků z karbidu wolframu (WC-Co) a kovového ocelového prášku, který sloužil jako etalon, jelikož je určený pro využití v oblasti aditivních technologií. Cílem práce bylo stanovení optimálních vlastností prášku na bázi karbidu wolframu, aby byl použitelný pro rapid prototyping, také známý jako 3D tisk.
Abstract in different language: This thesis is focused on evaluation of basic and technological properties of metal powders, especially tungsten carbide powders (WC-Co) and metallic steel powder, which served as a standard because it is developed for use in the sphere of additive technologies. The aim of the work was to determine optimal properties of a tungsten carbide powder to be able using it for rapid prototyping, also known as 3D printing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FilipVotava_BP.pdfPlný text práce6,13 MBAdobe PDFView/Open
Posudek-Votava.pdfPosudek oponenta práce551,99 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Votava.pdfPosudek vedoucího práce510,01 kBAdobe PDFView/Open
Votava-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.