Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDobrovolná, Pavla
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:47Z-
dc.date.available2016-5-27
dc.date.available2019-03-15T10:15:47Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-6-20
dc.identifier69575
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32003
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vývoj realizace foneticko-fonologických aspektů mluveného projevu studentů anglického jazyka na různých úrovních během jejich studia na základní škole. Vychází ze čtení textů navržených pro jednotlivé úrovně, které obsahují sledované jevy. Získaná data jsou pak analyzována a následně porovnána. V závěru práce jsou navrženy kompenzační metody pro případnou výuku zaměřenou na správný nácvik anglických hlásek a aspektů spojité řeči.cs
dc.format67 s. (66 214 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69575-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfonetická transkripcecs
dc.subjectipacs
dc.subjecthlasové ústrojícs
dc.subjecthláskacs
dc.subjectsamohláskacs
dc.subjectsouhláskacs
dc.subjectsuprasegmentální jevycs
dc.subjectaspekty spojité řečics
dc.subjectintonacecs
dc.subjectrealizacecs
dc.titleFoneticko-fonologická analýza mluveného projevu studentů angličtiny na různých úrovních jazykacs
dc.title.alternativePhonetic-Phonological Analysis of EFL Student´s Speech at Different Levelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the development of realization of phonetic-phonological features of student´s speech at different levels of English at primary school. It is based on reading English texts adapted for each level which contain observed features. Collected data is analysed and consequently compared. Eventually, some supporting methods are offered for future phonetic-phonological education.en
dc.subject.translatedphonetic transcriptionen
dc.subject.translatedipaen
dc.subject.translatedvocal tracten
dc.subject.translatedsounden
dc.subject.translatedvowelen
dc.subject.translatedconsonanten
dc.subject.translatedsupresegmental featuresen
dc.subject.translatedaspects of connected speechen
dc.subject.translatedintonationen
dc.subject.translatedrealizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace DOBROVOLNA PAVLA 2017.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_NS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_JP_opon.pdfPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.