Title: Identifikace možných slabých a silných forem u gramatických slov v různých typech textů a mluvených projevů v závislosti na kontextu a situaci
Other Titles: Weak and strong forms in English depending on the context and situation
Authors: Marková, Gabriela
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32004
Keywords: slabé formy v angličtině;přízvuk;typy jazyků;efl;fonetika;fonologie;samohlásky;akustika;formanty
Keywords in different language: reduction phenomena in english;deletion;stress;stress placement;language types;efl;phonetics;phonology;vowels;acoustics;formants.
Abstract: Práce je zaměřena na používání slabých forem ve spontánním projevu českých studentů angličtiny jako cizího jazyka na úrovni terciárního vzdělávání. Cílem bylo popsat nejčastější druhy nesprávného používání těchto forem či nesprávného umístění přízvuku a nabídnout možná řešení vedoucí ke zlepšení. Teoretická část je zaměřena na problematiku pojetí redukce v angličtině. Oba jazyky byly také porovnány ohledně typu a kvality přízvuku. V nahrávkách spontánní řeči bylo zkoumáno jak použití slabých forem, tak správnost umístění stresu. Předpokládalo se, že se u českých studentů budou vyskytovat slabé formy méně často, zvláště v gramatických slovech, a bylo zjištěno, že to je pravdivé pro všechny vzorky. Rovněž byla pozorována tendence k přenášená přízvuku doleva (na první slabiku).
Abstract in different language: The present work is aimed at correct usage of weak forms in spontaneous speech of Czech students of English as a foreign language at tertiary education level. The goal was to describe the most frequent kinds of incorrect usage of reduced forms and stress misplacement, and offer possible solutions to remedy the situation. The theoretical part is focused on the topic of reduction phenomena in English, especially if more frequent or different from Czech. The two languages were also compared as for type and quality of stress. Samples of spontaneous speech were analysed for kinds and frequency of reductions and correctness of stress placement. It was supposed that the reductions in the samples would occur less frequently, especially in grammatical words, and it was found to be true for all samples. Also the supposed the supposed stress interference of the Czech type of stress was found in all speakers, including the tendency to misplace stress leftward (on the first syllable). Based on the findings, it was suggested to introduce the reduced forms into teaching as soon as possible, preferably in primary education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markova_BP.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Markova_NS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Markova_JP_opon.pdfPosudek oponenta práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Markova obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.