Title: Příroda v poezii anglických romantiků: W. Wordsworth, G. G. Byron, J. Keats
Other Titles: Landscape and nature in the poetry of English romantics: W. Wordsworth, G. G. Byron, J. Keats
Authors: Vaňourková, Markéta
Advisor: Quinn Justin John, Doc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32010
Keywords: příroda;romantismus;romantici;poezie;básníci;básně;wordsworth;byron;keats
Keywords in different language: nature;landscape;romanticism;romantics;english romantics;wordsworth;byron;keats;nature;poetry
Abstract: Předmětem bakalářské práce je odhalit a následně porovnat přírodní principy v poezii britských romantiků Williama Wordswortha, Lorda Byrona a Johna Keatse. Obdiv a hluboký cit k přírodě byl pro romantismus charakteristický a tato práce se pokouší popsat hlavní rozdíly ve vnímání přírody u tří uvedených básníků. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které reprezentují jednotliví autoři. V každé kapitole je obsaženo několik nejznámějších básní od jednotlivých autorů, v nichž se pokouší objevit a vyzdvihnout symboliku přírody. Jednotlivá tvrzení jsou podložena studiem primární a sekundární literatury. V závěru práce autorka shrnuje zjištěné poznatky a porovnává odlišnosti ve vnímání přírody podle toho, jak jej vnímali uvedení autoři.
Abstract in different language: The purpose of this undergraduate thesis is to reveal the principles of romantic poetry concerned with landscape and nature in the poetry of the chosen authors. It is focused on poetry comparison of 3 English Romantic poets: W. Wordsworth, G. G. Byron and J. Keats. The thesis analyses the authors' poetry with regard to landscape and nature in order to find differences and similarities in their metaphors and ideas. The thesis introduces the three chosen authors, their poetry, and the differences between their works with examples of their life experiences and their reasons for using nature in their poetry. The thesis concludes with knowledge and findings in the last section. The analysis is supported by the opinions of several literary critics and a bibliography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VANOURKOVA MARKETA_LANDSCAPE AND NATURE IN THE POETRY OF ENGLISH ROMANTICS.pdfPlný text práce594,95 kBAdobe PDFView/Open
Vanourkova JQ.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Vanourkova MP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vanourkova obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.