Title: Kriket a společenství Commonwealth: porovnání Anglie a Indie
Other Titles: Cricket and the Commonwealth: England and India compared
Authors: Sluková krištofová, Pavlína
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32012
Keywords: kriket;britskost;kolonialismus;commonwealth
Keywords in different language: cricket;britisness;colonialism;commonwealth
Abstract: Cílem této práce je popsat hlavní milníky vývoje kriketu ve světě s důrazem na země Commonwealthu a zároveň nastínit klíčové faktory rozvoje kriketu v Indii. Práce obsahuje praktickou část, jejímž cílem je vytvořit dotazník za účelem prozkoumání přístupu ke kriketu v současné Indii a zaměřit se na vazby mezi kriketem a kolonialismem. Kriket je zkoumán nejen z pohledu oblíbenosti a fanouškovství, ale zejména z pohledu toho, jak se jako sport v Indii proměnil a jaká je jeho současná pozice. Výsledkem je zjištění, jak dalece vidí kriket spjatý s tzv. britskostí obyvatelé Indie.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate thesis is to describe the major milestones of the cricket development in the world with the focus on the Commonwealth countries specifically on India throughout the history. It discovers what makes cricket such a popular game and how much of British Colonialism spirit there still is in cricket. The thesis focuses on the key factors of cricket expansion in India and finds out about what people in India think about cricket and its relationship to Britishness through a survey. The aspects of cricket considered in this thesis are the reasons of its popularity in Commonwealth countries and its new forms and the consequences they bring today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Slukova Kristofova CRICKET.pdfPlný text práce720,76 kBAdobe PDFView/Open
SlukKrist_AT_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
SlukKrist_JP_opon.pdfPosudek oponenta práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
SlukKris obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.