Title: Testování prvočíselnosti
Other Titles: Primality testing
Authors: Stulíková, Gabriela
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32014
Keywords: mala fermatova věta. pseudoprvočísla při základu a. carmichaelova čísla.
Keywords in different language: small fermat's theorem. pseudo-numbers at base a. carmichael's numbers.
Abstract: Práce rozdělena na tři kapitoly. 1. Malá Fermatova věta a její důkazy. 2. Testování prvočíselnosti. Pseudoprvočísla při základu a. 3. Carmichaelova čísla. V Šimerka, objev prvních sedmi Carmichaelových čísel.
Abstract in different language: The thesis is divided into three chapters. 1. The small Fermat theorem and its evidence. 2. Primality testing. Pseudo-numbers at base a. 3. Carmichael's numbers. V. Šimerka, the discovery of the first seven Carmichael numbers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Stulikova Gabriela.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Stulikova.pdfPosudek oponenta práce50,92 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Gabriely Stuchlikove.pdfPosudek vedoucího práce143,85 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Stulikova611.pdfPrůběh obhajoby práce372,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.