Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorUrbanová, Markéta
dc.contributor.refereeFrank Jan, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:53Z-
dc.date.available2017-4-21
dc.date.available2019-03-15T10:15:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-6
dc.identifier73303
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32018
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Orientace v rovině u dětí v mateřské škole" obsahuje část teoretickou, metodologickou a experimentální. Teoretická část popisuje předškolní období, předmatematickou výchovu a orientaci v rovině. V metodologické části jsou zařazeny cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, příprava, terminologie a kritéria hodnocení úspěšnosti. Experimentální část obsahuje průběh, scénář a výsledky šesti aktivit, které se týkají orientace v rovině. Dané aktivity byly realizovány za pomoci deseti dětí z Mateřské školy v Kralovicích.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorientace v roviněcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectteoretická částcs
dc.subjectpředmatematická výchovacs
dc.subjectmetodologická částcs
dc.subjectcíle experimentucs
dc.subjectexperimentální částcs
dc.subjectšest aktivitcs
dc.subjectdeset dětícs
dc.subjectzhodnocení experimentu.cs
dc.titleOrientace v rovině u dětí v mateřské školecs
dc.title.alternativeOrientation in the plane of children in kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis on "Orientation in the plane of children in kindergarten" consists of theoretical, methodological and experimental part. Theoretical part describes pre-school period, pre-mathematical education and orientation in the plane. Methodological part includes goals of the experiment, used methods, conditions of experiment, preparation, terminology and criteria of success. The experimental part contains the process, scenario and results of six activities related the plane orientation. The activities were carried out with the help of ten children from Kindergarten in Kralovice.en
dc.subject.translatedorientation in the planeen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedtheoretical parten
dc.subject.translatedpre-mathematical educationen
dc.subject.translatedmethodology parten
dc.subject.translatedgoals of the experimenten
dc.subject.translatedexperimental parten
dc.subject.translatedsix activitiesen
dc.subject.translatedten childrenen
dc.subject.translatedexperiment evaluation.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Marketa Urbanova_PDF.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
OP - Urbanova - Orientace v rovine MS.pdfPosudek oponenta práce154,91 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Urbanova585.pdfPosudek vedoucího práce976,79 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Urbanova599.pdfPrůběh obhajoby práce377,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.