Title: Psychoakustika v experimentech
Other Titles: Psychoacoustics experiments
Authors: Hranáčová, Romana
Advisor: Kratochvíl Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32019
Keywords: fyzika;psychoakustika;experimenty;reproduktory;audacity;frekvence
Keywords in different language: physics;psychoacoustics;experiments;audacity;frequency
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jevy v oblasti psychoakustiky, na jejichž základě byly vytvořeny experimenty. Experimenty se týkají vnímání závislosti směrového slyšení na frekvenci, nejnižší a nejvyšší slyšitelné frekvence, frekvenčního maskování a vnímání šumu v hudbě, odzkoušené na vybraných studentech. Část práce je také zaměřena na teorii, bez níž by zpracování experimentů nebylo možné.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on psychoacoustic phenomena on which the experiments were based. These experiments deal with perception of sound localization at frequency, lowest and highest audible frequencies, sonic texture and the perception of noise in music, which were conducted on a group of selected students. Part of this thesis is also focused on theory which is necessary for processing the experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HRANACOVA_Romana_Bakalarska_prace_2018.pdfPlný text práce4,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Hranacova623.pdfPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Hranacova627.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Protokol Hranacova661.pdfPrůběh obhajoby práce273,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.