Title: Polytechnická výchova v předškolním vzdělávání zaměřená na využití papíru a textilu
Other Titles: Polytechnic training in preschool education focused od the use of paper and textile
Authors: Aubrechtová, Kateřina
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32021
Keywords: polytechnická výchova;předškolní vzdělávání;papír;textil;mateřská škola
Keywords in different language: polytechnic training;preschool education;paper;textile;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena především na jednotlivé projekty v oblasti pracovních i výtvarných činností s využitím tradičních i netradičních technik zaměřených na konkrétní využití papíru a textilu, jehož cílem bylo v dětech podněcovat fantazii, kreativitu a rozvíjet různé dovednosti. Zároveň pomáhat pečovat o životní prostředí a uvědomovat si důležitost lidského chování, které má vliv na životní prostředí nás obklopující. Zpracované projekty mohou taktéž posloužit kolegům v mateřských školách, které je jistě uvítají a budou pro ně inspirací. Při realizaci projektů byla naplněna výchovně-vzdělávací činnost a děti byly obohaceny nejen o poznatky, ale i prožitky
Abstract in different language: This bachelor's thesis mainly focuses on the individual project in the area of work and creative activities using traditional and non-traditional techniques focused on the specific use of paper and fabric with an objective to stimulate the imagination, creativity and develop various skills in children. At the same time, the focus is to help take care of the environment and realize the importance of human behaviour, which has an impact on the environment around us. The written projects can also aid colleagues in kindergartens, who will surely welcome them and be inspired by them. During the implementations of the projects, the behavioural-educational activity was fulfilled and children also enhanced their knowledge and experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2018-Aubrechtova K.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-vedouci-bp-aubrechtova.pdfPosudek vedoucího práce362,66 kBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_oponenta_Aubrechtova.pdfPosudek oponenta práce73,33 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Aubrechtova641.pdfPrůběh obhajoby práce321,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.