Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorVondrovicová, Diana
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:54Z-
dc.date.available2017-6-9
dc.date.available2019-03-15T10:15:54Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-2
dc.identifier73484
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32022
dc.description.abstractBakalařská práce se zabývá odmocninami a způsoby usměrňovani zlomků s iracionalnimi jmenovateli. Text je členěn do tří kapitol. V první kapitole nahlédneme do 19. stoleti, kdy k vypočtu odmocnin nebyly k dispozici dnešní moderní výpočetni prostředky jako kalkulátory a počítače. Dále jsou zde shrnuty zakladní definice a vzorce pro počítani s odmocninami. Poslední část kapitoly se zabývá vyjádřenim přirozených čísel pomocí vyrazů ve tvaru (...) Druhá kapitola uvádí různé způsoby usměrňování zlomků. Třetí kapitola se orientuje na symetrické polynomy a úvod do Galoisovy teorie.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodmocninycs
dc.subjectvýrazycs
dc.subjectjmenovatelécs
dc.subjectzlomkycs
dc.subjectpolynomycs
dc.titleVýrazy s odmocninamics
dc.title.alternativeThe expressions with rootsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with roots and ways of directing fractions with irrational denominators. The text is divided into three chapters. In the first chapter, we look into the 19th century, when today's modern computing resources such as calculators and computers were not available for calculating roots. Further, there are summarized basic definitions and formulas for calculating with roots. The last part of the chapter deals with expression of natural numbers using expressions in the form of .. ?} ?ă... Second chapter lists various ways to regulate fractions. The third chapter focuses on symmetric polynomials and an introduction to Galois theory.en
dc.subject.translatedrootsen
dc.subject.translatedexpressionsen
dc.subject.translateddenominatorsen
dc.subject.translatedfractionsen
dc.subject.translatedpolynomialsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ende.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vondrovic.pdfPosudek oponenta práce185,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Diany Vondrovicove.pdfPosudek vedoucího práce140,61 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vondrovicova656.pdfPrůběh obhajoby práce306,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.