Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMilo, Michal
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-28
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:14Z-
dc.date.available2017-4-27
dc.date.available2019-03-15T10:16:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-20
dc.identifier75494
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32051
dc.description.abstractDiplomová práce se snaží podat čtenářům, co nejširší náhled na žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu. Právní úprava je soustředěna do soudního řádu správního z roku 2002. Prvně je pojednáno o vývoji právní úpravy, obnově správního soudnictví a následně o žalobě samotné, v závěru je provedena komparace české a slovenské právní úpravy, v příloze je pak zachycen zvýšený zájem o ochranu poskytovanou správním soudem, založený novelou z roku 2011, tj. možností domáhat deklarování zásahu.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsprávní soudnictvícs
dc.subjectplná jurisdikcecs
dc.subjectnezákonný zásahcs
dc.subjectsprávní žalobacs
dc.subjectnepřípustnost žalobycs
dc.subjectdaňová kontrolacs
dc.subjectbezpečnostní sborycs
dc.titleŽaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánucs
dc.title.alternativeAction against Unlawful Interference of an Administrative Authorityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis tries to give the reader the widest possible view of the lawsuit against the unlawful interference of the administration. The legal regulation is concentrated in the administrative lawsuit of 2002. The first one deals with the development of legal regulations, restoration of the administrative judiciary and subsequently with the action itself; in the end, a comparison of the Czech and Slovak legal regulations is carried out, and an increased interest in the protection provided administrative court, based on an amendment of 2011, the possibility of claiming a declaration of interference.en
dc.subject.translatedadministrative justiceen
dc.subject.translatedfull jurisdictionen
dc.subject.translatedunlawful interferenceen
dc.subject.translatedadministrative actionen
dc.subject.translatedinadmissibility of the actionen
dc.subject.translatedtax inspectionen
dc.subject.translatedsecurity forcesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Michal Milo R13M0133P, 2018.pdfPlný text práce856,76 kBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce952,93 kBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP-Milo-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce592,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.