Title: Obnova správního řízení
Other Titles: New administrative proceedings
Authors: Pýchová, Markéta
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32055
Keywords: správní řád;opravné prostředky;obnova správního řízení;obnovené řízení;nové rozhodnutí
Keywords in different language: administrative procedure code;legal remedies;reopening of administrative procedure;re-examination;new decision
Abstract: Diplomová práce s názvem Obnova správního řízení má za úkol pojednat o právním institutu obnovy správního řízení, vedeném podle obecného právního předpisu upravujícího správní řízení, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Pro dosažení tohoto záměru jsem zvolila popisnou metodu čerpající z odborné literatury a právních předpisů, ale i praktickou metodu proložením související judikaturou.
Abstract in different language: Master's thesis titled "Reopening of Administrative Procedure" aims to discuss the legal institute of reopening of administrative procedure, administered under general legislation governing administrative procedures, Law No. 500/2004 Coll., administrative procedure code. To achieve the purpose,I chose to use descriptive method, drawing on scientific literature and legislation, but also using practical method by interspersing the aforementioned with related case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2018 Marketa Vespalcova Obnova spravniho rizeni (obor Pravo).pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vespalcova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vespalcova-Malast.pdfPosudek oponenta práce953,96 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Vespalcova.pdfPrůběh obhajoby práce553,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.