Title: Edukace pacienta s diabetes mellitus na inzulinoterapii
Other Titles: Educating a patient with diabetes mellitus for insulin therapy
Authors: Boudová, Eliška
Advisor: Šenbauerová Miroslava, Mgr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32061
Keywords: diabetes mellitus;edukace;inzulinoterapie
Keywords in different language: diabetes mellitus;insulin therapy;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s diabetes mellitus na inzulinoterapii. V teoretické části jsou popsány základní informace o onemocnění, projevy, diagnostické metody, klasifikace, komplikace, léčba a edukace. Praktická část byla uskutečněna kvantitativní formou, tedy metodou šetření za pomoci dotazníku. Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň kvality edukace a její následné dodržování u pacienta s DM na inzulinoterapii bez inzulinové pumpy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the education of a patient with diabetes mellitus for insulin therapy. IN theoretical parts are described basic information about diseases, manifestations, diagnostic methods, classification, complications, treatment and education. The practical part was implemented quantitative form, ie the method of investigation using the questionnaire. The main purpose of this work is to determine the quality of education and its follow-up in a DM patient on insulin therapy without an insulin pump.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP na tema diabetes mellitus.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
BOUDOVA ELISKA VSS VP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BOUDOVA ELISKA VSS OP.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
BOUDOVA ELISKA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce452,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.