Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Jana, PhDr.
dc.contributor.authorKoptíková, Kristýna
dc.contributor.refereeHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-20
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:21Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier72887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32065
dc.description.abstractPříjmení a jméno: Kristýna Koptíková Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Problematika nechtěného těhotenství Vedoucí práce: PhDr. Jana Horová Počet stran číslované: 52 Počet stran nečíslované: 15 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 30 Souhrn : Bakalářská práce se zabývá nechtěným těhotenstvím a snaží se obsáhnout všechny aspekty tohoto kontroverzního tématu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá možnostmi řešení nechtěného těhotenství, antikoncepcí jakožto prevencí vzniku nechtěného těhotenství, možnými následky spojených s interrupcí, rozdílným názorem společnosti na ukončení těhotenství a rolí porodní asistentky v této problematice. Praktická část zahrnuje rozhovory s ženami, které podstoupily interrupci. Snaží se zachytit jejich důvody pro ukončení těhotenství, pocity s ním spojené a zpětný pohled na jejich rozhodnutí.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadopcecs
dc.subjectantikoncepcecs
dc.subjectlékařská etikacs
dc.subjectinterrupcecs
dc.subjectbabyboxycs
dc.subjectne/-plánované rodičovstvícs
dc.subjectpostinterrupční syndromcs
dc.titleProblematika nechtěného těhotenstvícs
dc.title.alternativeProblems of unwanted pregnancyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSurname and name: Kristýna Koptíková Department: Nursing and Midwifery Title of thesis: Problematic of unwanted pregnancy Consultant: PhDr. Jana Horová Number of pages numbered: 52 Number of pages unnumbered: 15 Number of appendices: 2 Number of literature items used: 30 Summary: This thesis deals with issue of unintended pregnancies and it attempts to cover all aspects of this controversial subject. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part concerns possible solutions to unintended pregnancies, contraception, potential consequences of abortion, different societal attitudes towards abortions, and the role of the midwife in this regard. The practical part includes interviews with women who have undergone an abortion. It attempts to capture their reasons for aborting their pregnancies and feelings associated with this, as well as their retrospective thoughts about their decisions.en
dc.subject.translatedadoptionen
dc.subject.translatedcontraceptionen
dc.subject.translatedbabyboxesen
dc.subject.translatedinduced abortionen
dc.subject.translatedmedical ethicsen
dc.subject.translatedun/-planned parenthooden
dc.subject.translatedpost abortion syndromen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce319,01 kBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce484,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.