Title: Prevence urolitiázy z pohledu veřejnosti
Other Titles: Prevention of urolithiasis from the point of view of the public
Authors: Franková, Lucie
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Nováková Jaroslava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32072
Keywords: urolitiáza;ošetřovatelství;prevence;edukace;diagnostika;léčba
Keywords in different language: urolithiasis;nursing;prevention;education;diagnostics;treatment
Abstract: Tato práce je výjimečná tím, že se zabývá, zejména v praktické části, prevencí urolitiázy z pohledu laické veřejnosti, neboť většina jiných prací se zabývá prevencí urolitiázy u osob s již diagnostikovanou urolitiázou. Teoretická část práce obsahuje informace o urolitiáze, o vzniku a typech konkrementů a o diagnostice a léčbě urolitiázy. Nejpodrobněji se teoretická část věnuje oblasti prevence urolitiázy a edukaci. Praktická část práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem bylo zmapovat znalosti veřejnosti o urolitiáze, jejích symptomech a o prevenci urolitiázy. Na základě výsledků šetření jsme sestavili edukační leták pro laickou veřejnost.
Abstract in different language: This thesis and especially its practical part are unique in its focus on general public´s view on urolithiasis prevention. Majority of other theses are focused on urolithiasis prevention in patients diagnosed with urolithiasis. The theoretical part of the thesis contains information on urolithiasis, its onset and types of calculi, and on urolithiasis diagnostics and treatment. Main focus lies in urolithiasis prevention and patient education. The practical part of the thesis consists of a survey aimed at mapping general public´s awareness of urolithiasis, its symptoms and prevention. Based on the survey results, an educational leaflet has been prepared for general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frankova_Bc prace_Prevence urolitiazy z pohledu verejnosti.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
FRANKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
FRANKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
FRANKOVA Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce424,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.