Title: Péče o ženu a dítě v šestinedělí v historii a dnes
Other Titles: Care for the Woman and Child in the Postpartum Period in History and Today
Authors: Lehečková, Aneta
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Rokyta Zdeněk, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32079
Keywords: historie šestinedělí;poporodní péče;péče o novorozence;porodnické vybavení;pověry;historie laktace
Keywords in different language: history of the puerperium;postnatal care;care for the newborn;obstetric equipment;superstitions;history of lactacion
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá péčí o ženu a dítě v šestinedělí v historii a dnes. Celá práce je teoretická a je psaná historicko-srovnávací metodou. Nejprve popisuje péči porodních asistentek o šestinedělku a novorozence.Poté se zaměřuje na historii laktace, zvyky, tradice a vybavení porodních asistentek. Každé téma je porovnáváno ve čtyřech zvolených časových obdobích od konce 19. století do dnešní doby. V diskusi a závěru je shrnuto porovnání a vývoj poznatků péče porodní asistentky o ženu a dítě v šestinedělí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the care for a woman and child in a puerperium in history and today. This whole work is theoretical and is written using a historical-comparative method. Firstly, it describes the midwifery care for a woman in a puerperium and the newborn. Then the work focuses on the history of lactation, customs, traditions and midwifery equipment. Every topic is compared in four selected time periods from the late 19th century to the present. The discussion and conclusion summarize the comparison and development of the findings of midwife care for a woman and child in a puerperium.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pece o zenu a dite v sestinedeli v historii a dnes - Aneta Leheckova.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
LEHECKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
LEHECKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
LEHECKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce464,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.