Title: Vliv životního stylu na těhotenství
Other Titles: The Impact of Lifestyle on Pregnancy
Authors: Machová, Veronika
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32080
Keywords: těhotenství;životní styl;zdravý životní styl;návykové látky
Keywords in different language: pregnancy;lifestyle;healthy lifestyle;addictive substances
Abstract: Teoretická část mé bakalářské práce se nejdříve zabývá těhotenstvím ve všech jeho fázích, Změnami u matky i vývojem plodu. V další části jsem se zaměřila na životní styl, a s ním spojenou výživu, pohybovou aktivitou, spánek a psychiku. Poté jsem psala o rizikových faktorech, které ovlivňují těhotenství, jako jsou alkohol, kouření, kofein a drogy. Poslední kapitolu jsem věnovala lékům. Praktická část má výzkumný charakter, základním cílem bylo zjistit, jaká je informovanost žen ohledně vlivu životního stylu na těhotenství.
Abstract in different language: The theoretical part of my bachelor thesis first deals with pregnancy in all its stages, ganges in the mother and fetal development. In the next part, I focused on lifestyle, associated nutrition, physical aktivity, sleep and psyche. After that I wrote about the risk factors that affect pregnancy like alkohol, smoking, caffeine, drugs and medicines. The last charter is devoted to the work of midwives. The practical part has a research charakter, where the main objective was to find out what is the awareness of women about the influence of lifestyle on pregnancy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Machova_Veronika.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
MACHOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce326,36 kBAdobe PDFView/Open
MACHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
MACHOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce466,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.