Title: Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru
Other Titles: The Effect of Post-Natal Usage of Vitamin K on the Values of Newborn Icterus
Authors: Řežábková, Barbora
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Ezrová Magdaléna, Mgr. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32082
Keywords: játra;vitamin k;hemolytická nemoc novorozence;bilirubin;hyperbilirubinémie;novorozenecký ikterus;fototerapie
Keywords in different language: liver;vitamin k;hemolytic disease of newborn;bilirubin;hyperbilirubinemia;neonatal icterus;phototherapy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o vitaminu K a jeho vlivu na hodnoty novorozenecké žloutenky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na fyziologii jater, vitamin K, jeho nežádoucí účinky, důvod a způsob podávání vitaminu K a hemolytickou nemoc novorozence. Dále popisuji metabolismus bilirubinu a druhy hyperbilirubinémií. V mé bakalářské práci uvádím také poznatky o novorozenecké žloutence její hodnocení, prevence vzniku a možnosti terapie. Praktická část je výzkumného charakteru. Hlavním cílem bylo zjistit, zda podávání vitaminu K novorozencům po porodu ovlivňuje hodnoty novorozenecké žloutenky.
Abstract in different language: This is bachelor thesis introduces about vitamin K and its effect on the values of newborn icterus. Thesis is composed of the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I focus on the physiology of the liver, vitamin K, its side effects, the reason and the methods of aplication of vitamin K and hemolytic disease of the newborn. Afterwards, I describe the metabolism of bilirubin and types of hyperbilirubinemia. In my bachelor thesis I note also knowledge about the newborn icterus its evaluation, prevention and therapy options. The practical part of this thesis has a research character and the main goal was to find out if aplication of vitamin K to newborns after birth affects the value of newborn icterus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sablona BP PDF 2- tisk.pdfPlný text práce896,33 kBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
REZABKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce484,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.