Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.contributor.authorTrejbalová, Šárka
dc.contributor.refereeRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:26Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76416
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32085
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématy přístupu lékaře a porodní asistentky k rodící ženě. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji stručně dějiny porodnictví, zabývám se lékařským vedením porodu a ošetřovatelskou péčí porodní asistentky během porodu. Praktická část práce je vystavěna na základě kvalitativního výzkumu, obsahuje rozhovor s lékařem a porodní asistentkou, kteří ve své praxi pečují o rodící ženy. Cílem celé práce je pak identifikace lékařského pohledu na péči o rodící ženu a samozřejmě, také identifikace pohledu porodní asistentky.cs
dc.format62 s. (117 024)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjectporodníkcs
dc.subjectporodcs
dc.subjectporodnictvícs
dc.subjectlékařsky vedený porodcs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.titlePřístup zdravotníků k vedení poroducs
dc.title.alternativeApproach of Healthcare Professionals to Management of Laboren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on attitude to delivering woman of a obstetrician and a midwife. The content of the thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part I describe the brief history of midwifery, I am focused on medical managment of childbirth and nursing care of midwife during a childbirth. The practical part of the thesis deals with the qualitative research. It contains interviews with the doctor and with the midwife, who take care of labouring women. The aim of the thesis is identification of obstetrical view on care of delivering woman, as well as indentification midwife´s view.en
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedobstetricianen
dc.subject.translatedchildbirthen
dc.subject.translatedobstetricsen
dc.subject.translatedmedical management of childbirthen
dc.subject.translatednursing careen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trejbalova_Sarka.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce480,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.