Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrocová Jitka, PhDr. Mgr.
dc.contributor.authorHuňková, Michaela
dc.contributor.refereeKřivková Jana, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:27Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier76422
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32090
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s urolitiázou a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část představuje čtenářům problém urolitiázy, zahrnuje anatomii, rizika vzniku onemocnění, diagnostiku, léčbu a prevenci. Zaměřuje se více na metodu LERV a v empirické části popisuje péči po tomto výkonu u dvou konkrétních pacientek. Specifikuje péči během hospitalizace, ošetřovatelský proces, prevenci a edukaci. Důvodem volby tohoto tématu byl osobní zájem o problematiku terapie urolitiázy a také to, že ošetřovatelská péče o pacienty po výkonu LERV ještě nebyla popsána. V praxi byla zjištěna absence edukačního materiálu pro pacienty po extrakorporální litotrypsi, proto byl jako výstup z práce na základě výsledků šetření vytvořen informační leták pro pacienty.cs
dc.format53 s. (13699 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76422-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecturolitiázacs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectrecidivacs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.titleOšetřovatelská péče u pacienta s urolitiázoucs
dc.title.alternativeNursing care of patient with urolithiasisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the topic of nursing care of the patient with urolithiasis. That thesis is divided into two parts. The first one is theoretical and the second one is practical. In the theoretical part is introduced to readers the issue of urolithiasis. Then there is mentioned the anatomy, risks of the origin of the illness, diagnosis, therapy and prevention in the theoretical part. There is prefered the method of lithotrypse with extracorporeal shockwave in the empirical part because the practical part of my thesis is focused on care of two concrete patients after this kind of operation. It has been processed the practical part in two specific case reports. There is decription of the patient´s care during hospitalization, nursing process, prevention and education. That topic was chosen because of the individual interest for the problematics of the therapy of urolithiasis. The nursing care about the patients after this operation has not been described yet. There was found out the absence of educational material for patients after extracorporeal lithotripsy. The information handout has been created according to the results found out in the thesis.en
dc.subject.translatedurolithiasisen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedrelapseen
dc.subject.translatednursing careen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hunkova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
HUNKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
HUNKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
HUNKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce461,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.