Title: Prevence infekce močových cest u pacienta se zavedeným močovým katétrem
Other Titles: Prevention of urinary tract infection by patients with urinary catheter
Authors: Vaníčková, Tereza
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32113
Keywords: permanentní močový katétr;infekce;katetrizace močového měchýře;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: permanent urinary catheter;urinary tract infections;bladder catheterization;nursing care
Abstract: Bakalářská práce se soustředí na prevenci infekcí močových cest, na problematiku katetrizace močového měchýře a péči o pacienta se zavedeným močovým katétrem. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část podává dostatečné množství informací o anatomii a fyziologii močového ústrojí. V praktické části jsou zjišťovány odpovědi na výzkumné otázky dotazníkového šetření za použití kvantitativní metody. Cílem dotazníkové studie je zjistit, zda mají nelékařští zdravotníci dostatek znalostí v oblasti katetrizace močového měchýře, péče o močový sběrný systém a mají-li zájem o další vzdělávání v této problematice.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on prevention of urinary tract infections, bladder catheterization and the care of the patient with the indwelling urinary catheter. It is divided into two parts. The theoretical part provides sufficient information about anatomy and physiology of the urinary tract. In the practical part, the answers to the research questions of the questionnaire survey using the quantitative method are to be found. The aim of the questionnaire study is to find out whether the non-medical health care professionals have sufficient knowledge of the bladder catheterization, the urinary collection care, and if they are interested in further education in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
VANICKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
VANICKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
VANICKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce487,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.